Mienie zabużańskie

 

Mienie zabużańskie to nazwa określająca mienie pozostawione przez Polaków przymusowo wysiedlonych w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski (Kresy Wschodnie). Wcześniej  przewidywano zwrot wartości mienia pozostawionego „za Bugiem” przez rząd polski. Odszkodowania dla „Zabużan” w większości zostały zrealizowane w pierwszych latach powojennych (tj. koniec lat 40. oraz w latach 50). Były one w formie zaliczenia wartości mienia zabużańskiego na poczet ceny zakupu nowej nieruchomości od Skarbu Państwa lub ceny opłaty za tzw. prawo użytkowania wieczystego.

Z uwagi jednak na niewystarczające zasoby nieruchomości, jakie państwo polskie zarezerwowało na ten cel oraz skomplikowany system realizacji odszkodowań, nie wszystkie odszkodowania zostały do tej pory zrealizowane. Ocenia się, że w  2005 r. jeszcze około 80 tys. osób (zarówno wysiedleńców, jak ich spadkobierców) nie otrzymało jeszcze odszkodowania.

odszkodowania

Próbując rozwiązać problem odszkodowań za mienie zabużańskie, dnia 8 lipca 2005 roku uchwalono ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.05.169.1418), dzięki której odszkodowania ograniczono do 20% ich wartości pierwotnej, natomiast nie ustalono ich górnego kwotowego limitu.

Obecnie osoby te mogą otrzymać nie tylko prawo do zaliczenia wartości pozostawionej nieruchomość na poczet ceny nieruchomości nabywanej od Skarbu Państwa, ale również otrzymać świadczenie w gotówce.

Trzy etapy postępowania:
Wypłata rekompensaty “mienia zabużańskiego” obejmuje trzy etapy postępowania administracyjnego:

1 etap- po zgromadzeniu, złożeniu dokumentów następuje ocena potwierdzenia prawa do wypłaty rekompensaty, zakończona postanowieniem wojewody. Rzeczoznawca sporządza wycenę nieruchomości po wydaniu postanowienia. W postanowieniu wojewoda stwierdza spełnienie warunków do otrzymania rekompensaty.
2 etap-  po dostarczeniu tzw. Operatu szacunkowego i wskazaniu formy rekompensaty , wydana zostaje decyzja Wojewody

3etap- umieszczenie danych w rejestrze wojewódzkim i ich przekazanie do rejestru centralnego

Wartość majątku jest szacowana przez rzeczoznawcę, który opłacony jest przez osobę ubiegającą się o zwrot mienia. Wysokość rekompensaty jest wprost proporcjonalna do udziałów spadkowych wnioskodawców. Płatności rekompensaty dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, wypłacając pieniądze z powołanego na ten cel Funduszu Rekompensacyjnego. Fundusze są pozyskiwane ze sprzedaży nieruchomości, będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Wysokość rekompensaty wynosi 20 procent wartości pozostawionego mienia.

Do poprowadzenia sprawy mienia zabużańskiego niezbędne są:

 

1)pełnomocnictwo cywilne x2

2)umowa o honorarium

3)kopia wniosku złożonego do wojewody (jeżeli klient posiada)

4)proszę wypisać osoby uprawnione do rekompensaty

5)na jakim etapie postępowania jest sprawa

6)czy był zrobiony operat szacunkowy i na jaką kwotę

Jeśli nie złożono  stosownego wniosku do wojewody do

31.12.2008 roku, to takim wypadku droga do rekompensaty jest zamknięta.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip